Αν και τα καινούρια ελαστικά αντέχουν πολλές αντιξοότητες και χτυπήματα χάρη στη νέα τεχνολογία με την οποία κατασκευάζονται, δεν είναι σπάνιο να παρατηρηθεί το φαινόμενο της διάτρησης.  Έτσι, πολλές φορές, από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ή εξαιτίας ενός χτυπήματος του τροχού, μπορεί να γίνει ζημιά σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά μας.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς προσπαθούμε να επιδιορθώσουμε το ελαστικό σας και, επιπλέον, διενεργούμε κάθε απαραίτητο έλεγχο ώστε να διασφαλίσουμε ότι το ελαστικό θα συνεχίσει και μετά την επιδιόρθωση να είναι λειτουργικό και ασφαλές. Σε περίπτωση που δεν επιδιορθώνεται, σας προτείνουμε πάντοτε την καλύτερη και φθηνότερη λύση.